Wijze van betaling

Beveiligde betaling

Met een kredietkaart

De betaling wordt gedaan op de beveiligde bankserver van onze partner (Crédit Agricole). Dit houdt in dat via de 123kogellager website geen bankgegevens over jou worden doorgegeven. Betaling met credit card is volkomen veilig; je bestelling wordt geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de Crédit Agricole aanvaard is.

Door Paypal

De betaling gebeurt op de beveiligde bankserver van onze partner (Paypal).Dit houdt in dat via de 123kogellager website geen bankgegevens over jou worden doorgegeven. Betaling met credit card is volkomen veilig; je bestelling wordt geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door Paypal is aanvaard.

Beveiliging van

Je credit card gegevens worden versleuteld met het S.S.L. (Secure Socket Layer) protocol en worden nooit onversleuteld over het netwerk verzonden. Betaling gebeurt rechtstreeks aan Crédit Agricole of via Paypal. 123kogellager heeft geen toegang tot deze gegevens en bewaart ze niet op haar servers. Daarom wordt je bij elke nieuwe transactie op onze site opnieuw om ze gevraagd. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs op +33 3 59 36 04 90

Wettelijke informatie

1. Betaling

Betaling moet gebeuren in euro's, contant, op de dag van de Bestelling. De betaalde bedragen mogen in geen geval als voorschot of aanbetaling beschouwd worden. Om voor de Bestelling te betalen, heeft de koper de volgende betaalmogelijkheden:
  • Bankkaart Bank
  • of post cheque
  • 123roulement.com account

2. Soort kaart

De volgende creditcards worden op de site aanvaard: Carte Bleue, Visa of Mastercard. De Klant garandeert de Verkoper dat hij/zij de nodige machtiging heeft om de betalingswijze te gebruiken die hij/zij bij de registratie van het Bestelformulier gekozen heeft. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke Bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en wijze van uitvoering ervan, in geval van niet-betaling van enig door de Klant verschuldigd bedrag of in geval van een betalingsincident. Boetes ten bedrage van de wettelijke rente plus 3 punten zijn automatisch van toepassing op verschuldigde bedragen aan het eind van een periode van tien dagen na de factuurdatum of na kennisgeving van de afwijzing van bankbetaling wegens niet-betaling. Levering van een nieuwe Bestelling kan worden opgeschort in geval van te late betaling van een vorige Bestelling, niettegenstaande de bepalingen hiervan. De Verkoper behoudt zich het recht voor om voor elke betaling per cheque een fotokopie van de identiteitskaart van de Klant te vragen. In dit geval wordt de Bestelbon pas als door de Klant effectief gevalideerd beschouwd na ontvangst van de gevraagde documenten. Voor bedragen van meer dan 200 Euroexclusief BTW behoudt de Verkoper zich het recht voor een fotokopie van een identiteitsbewijs te vragen. BELANGRIJK. Bij betaling per cheque wordt de Aankooporder door de Klant pas als effectief gevalideerd beschouwd wanneer de cheque geïnd is of wanneer de betrokken betalingscentra van de bank hun akkoord hebben gegeven.

3. Betalingszekerheid

Voor de veiligheid van de transacties vraagt de Verkoper voor elke nieuwe Bestelling bankgegevens van zijn Klanten. De Verkoper gebruikt veilige betalingssystemen. Tijdens de betalingstransactie wordt de Klant automatisch verbonden met de server van het betalingsverwerkingscentrum. De met encryptie beveiligde bankgegevens gaan niet door de systemen van de Verkoper en worden dus niet door de Verkoper bewaard.

4. Douane

Als je op 123roulement producten bestelt voor levering buiten de Europese Unie, kun je te maken krijgen met invoerrechten en belastingen, die geïnd worden als het pakket op de plaats van bestemming aankomt. Eventuele extra inklaringskosten zijn jouw verantwoordelijkheid; wij hebben geen controle over deze kosten. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus je moet contact opnemen met je plaatselijke douanekantoor voor meer informatie. Merk ook op dat wanneer je een bestelling op 123roulement plaatst, je beschouwd wordt als de importeur van het land van bestemming en dat je je moet houden aan alle wetten en voorschriften van het land waar je de producten ontvangt. Je privacy is belangrijk voor ons en we willen onze internationale klanten erop attent maken dat grensoverschrijdende leveringen door de douane geopend en geïnspecteerd kunnen worden.